Bàn thờ án gian (hương án thờ) là một dạng của bàn thờ thông thường được chạm khắc họa tiết cầu kỳ và sơn son thếp vàng (ngày nay cũng được sơn PU) . Án gian dùng cho không gian thờ gia tiên, nhà thờ, đình chùa…

Các mẫu bàn thờ án gian thường thấy:

  • Án gian rồng hóa mai: Đầu rồng, thân hóa cây mai

  • Án gian chiện: hình chiện vuông

  • Án gian tứ linh: Trạm khắc 4 con vật long ly quy phượng

  • Án gian tứ quý: trạm khắc tùng, cúc, mai

Án gian thờ bằng các loại gỗ chính là: gỗ Dổi, gỗ Vàng tâm, gỗ gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…

Kích thước án gian thờ:

Chiều cao: 1m27, 1m07, 1m47.

Chiều dài: 1m75; 1m97; 2m17.

Chiều rộng: 81cm, 87cm, 1m07.

Sử dụng:

Không gian thờ cúng gia đình, từ đường, chung cư, đền, đình chùa.

Sau đây là các mẫu án gian thờ của chúng tôi: