Bộ cuốn thư câu đối gỗ được đục chạm hoa văn tinh xảo tô điểm cho không gian thờ cúng như phòng thờ gia tiên, nhà thờ họ, đình, chùa, miếu. Cuốn thư và câu đối thường đục các chữ có ý nghĩa đặc biệt. Cuốn thư gỗ là một phần nội thất trong kiến trúc không gian thờ cúng như nhà thờ họ, đình, chùa, miếu. Cuốn thư thể hiện cho tri thức, sự cao sang phú quý và sự vĩnh cửu (thể hiện qua các họa tiết bút kiếm và hoa văn chữ vạn chìm).

Kích thước Cuốn thư câu đối:

 • Nếu bàn thờ dài 1m55 có thể treo bộ cuốn thư câu đối đồng dài 1m55 hoặc 1m33

 • Nếu bàn thờ dài 1m75 treo bộ cuốn thư câu đối dài 1m55 đến 1m75

 • Nếu bàn thờ dài 1m97 treo bộ cuốn thư câu đối dài 1m75 đến 1m97

 • Nếu bàn thờ dài 2m17 treo bộ cuốn thư câu đối dài 1m97 trở lên, nếu không gian bức tường nơi đặt bàn thờ mà chật hẹp có thể treo bộ cuốn thư 1m75

Sử dụng: Không gian thờ cúng gia đình, từ đường, chung cư, đền, đình chùa.

Mẫu chữ trên cuốn thư

 • 万 古 英 灵 : Vạn cổ anh linh – Muôn thủa linh thiêng

 • 追 念 前 恩 –  Truy niệm tiền ân – Tưởng nhớ ơn xưa

 • 留 福 留 摁 –  Lưu phúc lưu ân – Giữ mãi ơn phúc

 • 海 德 山 功 –  Hải Đức Sơn Công – Công Đức như biển như núi

 • 德 旒 光 –  Đức Lưu quang – Đức độ toả sáng

 • 福 来 成 –  Phúc lai thành – Phúc sẽ tạo nên

 • 福 满 堂 –  Phúc mãn đường – Phúc đầy nhà

 • 饮 河 思 源 –  Ẩm hà tư nguyên –  Uống nước nhớ nguồn

 • 克 昌 厥 後 –  Khắc xương quyết hậu –  May mắn cho đời sau

 • 百 忍 泰 和 –  Bách nhẫn thái hoà –  Trăm điều nhịn, giữ hoà khí

 • 五 福 临 门 –  Ngũ Phúc lâm môn –  Năm Phúc vào cửa

 • 忠 厚 家 声 –  Trung hậu gia thanh –  Nếp nhà trung hậu

 • 永 绵 世 择 –  Vĩnh miên thế trạch –  Ân trạch kéo dài

 • 元 遠 長 留 –  Nguyên viễn trường lưu –  Nguồn xa dòng dài

 • 萬 古 長 春 –  Vạn cổ trường xuân –  Muôn thủa còn tươi

 • 福 禄 寿 成 –  Phúc Lộc Thọ thành…

Sau đây là các mẫu cuốn thư câu đối của chúng tôi: