Ý nghĩa Hoa sen gỗ hay lá sen gỗ là biểu tượng của sự thuần khiết, sự hoàn hảo ngoài ra còn có ý nghĩa tâm linh. Do vậy hoa sen đã trở thành một biểu tượng vừa gần gũi, vừa thanh cao. Do vậy hoa sen – tàu chuối lá sen gỗ là biểu tượng cho tâm hồn trong sáng, thanh cao mà giản dị – “Gần Bùn Mà Chẳng Hôi Tanh Mùi Bùn“.

Dưới đây là một số mẫu tham khảo Tàu Chuối lá sen đẹp :