Tục thờ Sơn Trang bắt đầu từ khoảng 2000 năm trước là một tục thờ tối cổ của người Việt, ra đời từ thời Âu Lạc. Có lẽ tại hầu hết các Đền, Phủ hiện đều có cung thờ Sơn Trang. Cung Sơn Trang (hay còn gọi Động Sơn Trang) thường được bài trí là một động đá có Chúa Sơn Trang và các Cô Sơn Trang ngự.

Động Sơn trang có ba bà quản lý tối thượng nhất trong sơn trang.

Thứ nhất: Thanh Sơn Đại Vương Bạch Anh Quản Trưởng Sơn Lâm Công Chúa Lê Mại Đại Vương
Thứ hai: bà Diệu Tín thiền sư Na Bình công chúa.
Thứ ba: bà Diệu Nghĩa thiền sư Quế Hoa công chúa.

   Ở đây bà Na Bình công chúa là hình ảnh chuyển hoá vì vậy được thờ phối với Tam toà Thánh Mẫu như vậy trong Sơn Trang Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn là người đại diện mẫu và chúa bà cai quản tam thập lục động thập nhị tiên nàng bát bộ sơn trang. Hay nói cách khác Mẫu Thượng Ngàn ngự tại Động Sơn Trang thì được gọi là Chúa Sơn Trang. Nếu hiểu theo cách này thì Chúa Sơn Trang chỉ là hiện thân của Mẫu Thượng Ngàn.