Quạt gỗ thờ treo tường là bức tranh gỗ mang hình dáng chiếc quạt tay. Trong đó, trên sản phẩm quạt gỗ được chạm khắc các Sự Tích hay trong dân gian được truyền từ đời này sang đời khác.

Các sự tích chạm trên quạt thờ gỗ: Tùng hạc viên mãn, Mai điểu, Long Ly Quy Phượng,…

Dưới đây là các mẫu quạt thờ gỗ – Thanh Phong, đẹp nhất trên thị trường :